Το Μάθημα 

 

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world". Nelson Mandela 

 

.

 

Η διαμόρφωση του μαθήματος γίνεται από την καθηγήτρια και πάντοτε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Τα μαθήματα διεξάγονται στο σπίτι του γονέα του μαθητή ή στο σπίτι ενός εκ των μαθητών όταν προκειται για γκρουπ. Οι ώρες και οι ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων καθορίζονται από εσάς σε συνεννόηση με την καθηγήτρια.

 

Τα μαθήματα γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και το Σάββατο. Όσον αφορά τους μαθητές προσχολικής ηλικίας, δεν υπάρχουν αξιολογήσεις και γραπτές εξετάσεις ούτε και ξενόγλωσσα βιβλία διδασκαλίας (π.χ. γραμματικής, βιβλία μαθητή, workbooks κλπ) εφόσον η διδασκαλία της γλώσσας αποσκοπεί στη φυσική εκμάθησή της μέσα από ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών.

 

                           

 

Κόστος και Διάρκεια μαθημάτων

 

Το Creative English at Home παραδίδει μαθήματα σε μικρά γκρουπ 2-4 παιδιών. καθώς και σε μεμονωμένους μαθητές. Τα προγράμματα διδασκαλίας έχουν διάρκεια 40 εβδομάδων, δηλ. 10 μηνών, ενώ τα πιο εντατικά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια 6 μηνών. Εντατικά μαθήματα μπορούν να γίνουν και κατά τους θερινούς μήνες από Ιούνιο έως τέλος Ιουλίου με δυνατότητα επέκτασης τους προγράμματος για ακόμη ένα μήνα από τις 25 Αυγούστου και μετά. 

 

Το κόστος των μαθημάτων κυμαίνεται ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας. Ως ελάχιστη ώρα διδασκαλίας θεωρείται η μια (1) ώρα/εβδομάδα για τους μαθητές προσχολικής ηλικίας και οι δύο (2) ώρες/εβδομάδα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μέγιστο αριθμό τις δέκα (10) ώρες/βδομάδα, όταν πρόκειται για εντατική εκμάθηση. 

 

Για εντατική διδασκαλία άνω των 3 ωρών την εβδομάδα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, σε συνεργασία πάντοτε με την καθηγήτριά του. Συνιστούμε τα παιδιά κατά την πρώτη τους επαφή με την γλώσσα να κάνουν μαθημα το πολύ τρεις (3) ώρες την εβδομάδα -ιδίως όταν είναι μόνα τους και όχι με άλλα παιδιά- και στην πορεία εφόσον και τα ίδια ανταποκρίνονται θετικά να τα εντάξουμε σε πιο εντατικό τμήμα. 

 

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.